BCTC 2008

 

Báo cáo tài chính quý 3/2008: Download

Báo cáo tài chính 6 tháng 2008 part1: Download

Báo cáo tài chính 6 tháng 2008 part2: Download

Báo cáo tài chính 6 tháng 2008 part3: Download

Báo cáo tài chính tóm tắt quý 4/2008: Download

Báo cáo tài chính quý 4/2008: Download

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi