BCTC 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất KT năm 2011: Download

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2011: Download

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2011: Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2011: Download

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2011: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011: Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2011: Download

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2011: Download

Kết quả kinh doanh công ty mẹ quý 3/2011: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011: Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ SX 6 tháng đầu năm 2011: Download

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm SX 2011: Download

Báo cáo tài chính quý 2/2011 công ty mẹ: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2011: Download

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2011: Download

Báo cáo KQKD quý 2/2011 công ty mẹ: Download

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2011: Download

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2011: Download

 

 

 

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi