BCTC 2014

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014: Download

Báo cáo tài chính quý 4/2014 và giải trình KQKD so với cùng kỳ: Download

Báo cáo tài chính quý 3/2014: Download

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014: Download

Báo cáo tài chính quý 2/2014: Download

Kết quả kinh doanh quý 2/2014: Download

Đính chính kết quả kinh doanh quý 1/2014 và CBTT BCTC quý 1/2014: Download

Kết quả kinh doanh quý 1/2014: Download

Gửi tin nhắn cho chúng tôi