Công ty con

  1. Công ty CP Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng
  2. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sa Pa
  3. Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi