Giới thiệu chung

§  Tên Công ty: : Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.
§  Tên giao dịch: : Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển KSH.
§  Tên tiếng Anh: : KSH INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
§  Tên viết tắt: : KSH.JSC.
§  Trụ sở chính: : Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
§  Điện thoại: : (84 4) 3936 4695 – Fax: (84 4) 3936 4696.
§  Giấy ĐKKD: : Số 0700189368 đăng ký lần đầu ngày 13/09/2000, thay đổi lần thứ 16 ngày 08/07/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
§  Website: : www.ksh.com.vn
§  Vốn điều lệ đăng ký: : 280.535.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).
§  Vốn điều lệ thực góp: : 280.535.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).
Gửi tin nhắn cho chúng tôi