Lãnh Đạo

Chủ tịch HĐQT          – Ông Hoàng Văn Long

Thành viên HĐQT     – Ông Trần Đình Dũng

Thành viên HĐQT     – Bà Mai Thúy Hằng

Thành viên HĐQT     – Ông Tạ Thu Thủy

Tổng Giám đốc          – Ông Hoàng Văn Long

Kế toán trưởng          – Bà Trần Thị Vân

Gửi tin nhắn cho chúng tôi