Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Damac GLS có tiền thân là Xí nghiệp Thực phẩm công nghiệp Phủ Lý – Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ tháng 10 năm 1967. Tháng 2 năm 2008 Công ty đăng ký niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tháng 10 năm 2009 Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản HAMICO theo đăng ký kinh doanh số 0700189368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. Ngày 18 tháng 9 năm 2014 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và chính thức chuyển trụ sở hoạt động về số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Ngày 28/06/2018 Công ty chuyển trụ sở về địa chỉ Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ hiện tại là 575,096,750,000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm lăm mươi nghìn đồng).

Ngày 26/07/2019 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Damac GLS