Tin tổng hợp

Những kỷ lục kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số

02/01/2019

Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó, phải kể đến mức tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, đạt 7,08% hay lần đầu tiên sau 13 năm ngân sách có thặng dư.

GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây

Tốc độ tăng của chỉ số IIP thấp hơn năm 2017

Ngành chế biến chế tạo tiếp tục vai trò chủ chốt, tăng trưởng thấp hơn năm 2017 nhưng cao hơn các năm 2012 – 2016

Ngành khai khoáng tiếp tục tăng trưởng âm, đạt -2%

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gây chú ý khi tăng gần 50% so với năm 2017

Đa số doanh nghiệp ngành công nghiệp lạc quan về sản xuất kinh doanh trong quý I/2019 

Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm 13,9% so với năm 2017

Đầu tư nước ngoài tại 38 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ngân sách thặng dư lần đầu tiên trong 13 năm

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục

5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

4 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD

                                                                      N.Dương

                  Theo Trí thức trẻ