Năm 2009

 

Thông báo phát hành trái phiếu: Download

Công bố thông tin khai thác mỏ vàng: Download

Nghị quyết ngày 06/10/2009: Download

Giấy đăng ký kinh doanh: Download

Công văn giải trình lợi nhuận của quý 2 giảm so với quý 2/2009: Download

Nghị quyết HĐQT ngày 06/11/2009: Download

Nghị quyết HĐQT ngày 11/11/2009: Download

Thông báo thay đổi nhân sự: Download

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi